Contact Us

Contact Us

Qingdao KENGIC Automation Equipment Co., Ltd.,


Office Address

No.43 Zhengzhou Road, Qingdao, China 


Building 3,No.1358,Ping'an road,Minhang district,Shanghai,China

TEL:021--60759888

FAX:021--61157115


Industrial Park Address

Kengic automation industrial park,Xiangyuan road,Hi-tech zone,Qingdao,Shandong,China